Om oss

K2 Controls AS – en underavdeling til K2 Elektro AS

Fremtidsrettet og innovativ avdeling

K2 CONTROLS er en fremtidsrettet og innovativ avdeling. Våre dedikerte ansatte har stor interesse for fagfeltet. Vi finner nye løsninger og utfører kontinuerlige tester i vår nye lab.

I tillegg kan vi i vår lab kontrollere, overvåke og fjernprogrammere allerede installerte styringssystemer.

Vi tenker nytt og finner andre innovative løsninger enn de tradisjonelle. Noe som gjør at vi allerede ligger langt foran våre konkurrenter.

 

Vår kompetanse

I K2 ELEKTRO AS er vi 22 ansatte. Våre dedikerte ansatte har over lang tid opparbeidet seg stadig mer spisskompetanse innen fagfeltet i tillegg til to ansatte ingeniører med bygningsautomasjon som fokus. Deres kompetanse oppfyller krav til:

  • Bygningers energiflyt NS31101, gjennomgang av SIMIEN, simulering, lastgrupper
  • Regulerings – og styringsteknikk innen bygningsautomasjon. Styringsstrategier
  • Ventilasjon, VAV/CAV og hybridløsninger
  • Vannbåren varme
  • Anbefalte faglige normer for inneklima
  • Feltbusser (BacNet, KNX, LON, Modbus, M-bus med mere). Integrasjon
  • Programmering